http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

AROS implementation status

Return to Everything

Status: Extensions90%

- Completed,
- Needs some work,
- Not implemented,
- Amiga only
100% (2008-07-31)
- 100% = completeness score, 2008-07-31 = date of last update

Classes86% (2016-09-26)
Devices91% (2008-08-09)
Libraries87% (2010-06-27)
Linklibs99% (2009-06-17)

Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. Alla rättigheter förbehålles.
Amiga®, AmigaOS®, Workbench och Intuition är varumärken som tillhör Amiga Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.