http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

AROS implementation status

Return to AmigaOS 3.1

Status: Devices57%

- Completed,
- Needs some work,
- Not implemented,
- Amiga only
100% (2008-07-31)
- 100% = completeness score, 2008-07-31 = date of last update

Audio.device76% (2010-06-26)
Cd.device0% (2008-08-06)
Clipboard.device100% (2008-08-05)
Console.device44% (2008-08-04)
Gameport.device91% (2008-08-04)
Input.device66% (2008-08-05)
Keyboard.device91% (2008-08-05)
Narrator.device0% (2008-08-07)
Parallel.device61% (2008-08-07)
Printer.device0% (2008-08-07)
Ramdrive.device68% (2008-08-07)
Scsi.device66% (2008-08-10)
Serial.device100% (2008-08-09)
Timer.device100% (2008-08-09)
Trackdisk.device84% (2008-08-24)

Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. Alla rättigheter förbehålles.
Amiga®, AmigaOS®, Workbench och Intuition är varumärken som tillhör Amiga Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.