http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

AROS implementation status

Return to AmigaOS 3.1

Status: Classes81%

- Completed,
- Needs some work,
- Not implemented,
- Amiga only
100% (2008-07-31)
- 100% = completeness score, 2008-07-31 = date of last update

Intuition93% (2008-10-23)
Datatypes69% (2008-10-16)
Gadgets100% (2008-10-25)

Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. Alla rättigheter förbehålles.
Amiga®, AmigaOS®, Workbench och Intuition är varumärken som tillhör Amiga Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.