http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

WaitForPort

Index Prev Next


Name

WaitForPort

Synopsis

P=PORT/A

Function

Waits up to 10 seconds for a user specified port
to become available.

Inputs

PORT -- Name of the port to be waited.

Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. Alla rättigheter förbehålles.
Amiga®, AmigaOS®, Workbench och Intuition är varumärken som tillhör Amiga Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.