http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Shell

Index Prev Next


Name

Shell

Location

L:UserShell-Seg

Function

Start a shell (interactive or background).

Example

Resident Shell L:UserShell-Seg SYSTEM PURE ADD

Configures the default User Shell to this shell

Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. Alla rättigheter förbehålles.
Amiga®, AmigaOS®, Workbench och Intuition är varumärken som tillhör Amiga Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.