http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Install-i386-pc

Index Prev Next


Name

Install-i386-pc

Synopsis

DEVICE/A, UNIT/N/K/A, PARTITIONNUMBER=PN/K/N, GRUB/K/A, FORCELBA/S

Function

Installs the GRUB bootloader to the bootblock of the specified disk.

Inputs

DEVICE --  Device name (e.g. ata.device)
UNIT  --  Unit number
PN  --  Partition number (advice: the first AROS FFS partition)
GRUB -- Path to GRUB directory.
FORCELBA --  Force use of LBA mode.

Example

install-i386-pc DEVICE ata.device UNIT 0 PN 1 grub dh0:boot/grub

See also

Partition Sys:System/Format


Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. Alla rättigheter förbehålles.
Amiga®, AmigaOS®, Workbench och Intuition är varumärken som tillhör Amiga Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.