http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Get

Index Prev Next


Name

Get

Synopsis

NAME/A

Function

Retrieves the information stored in the given local variable.

Inputs

NAME - The name of the local variable.

Result

Standard DOS error codes.

Example

Get Result2

    This will retrieve the secondary return code of the last command
    that was executed.

Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. Alla rättigheter förbehålles.
Amiga®, AmigaOS®, Workbench och Intuition är varumärken som tillhör Amiga Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.