http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Else

Index Prev Next


Name

Else

Function

Separate the 'true' and 'false' blocks of an If statement. The block
following an Else command is executed if the condition in the previous
If statement was false.

Example

If EXISTS Sys:Devs
    Copy random.device Sys:Devs/
Else
    Echo "Cannot find Sys:Devs"
EndIf

Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. Alla rättigheter förbehålles.
Amiga®, AmigaOS®, Workbench och Intuition är varumärken som tillhör Amiga Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.