http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Exchange

Index Prev Next


Name

Exchange

Synopsis

CX_PRIORITY/N/K,CX_POPKEY/K,CX_POPUP/S

Location

SYS:Tools/Commodities

Function

Manages the commodities in the system

Inputs

CX_PRIORITY  --  Priority of the Exchange broker
CX_POPKEY    --  Hotkey combination for Exchange
CX_POPUP     --  Appear at startup

Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. Alla rättigheter förbehålles.
Amiga®, AmigaOS®, Workbench och Intuition är varumärken som tillhör Amiga Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.