http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

rexxsupport

Index


ClosePortRsrc()      

ClosePortRsrc()

Synopsis

VOID ClosePortRsrc(
         struct RexxRsrc * rsrc );

Function

Deletes a RexxMsg structure

Inputs

packet - The RexxMsg to delete.

Result

void

Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. Alla rättigheter förbehålles.
Amiga®, AmigaOS®, Workbench och Intuition är varumärken som tillhör Amiga Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.