http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

mathffp

Index


SPAbs() SPAdd() SPCeil() SPCmp()
SPDiv() SPFix() SPFloor() SPFlt()
SPMul() SPNeg() SPSub() SPTst()

SPAbs()

Synopsis

float SPAbs(
     float fnum1 );

Function

Calculate the absolute value of a given floating point number

Result

absolute value of fnum1

Flags:
 zero   : result is zero
 negative : result is negative
 overflow : 0

SPAdd()

Synopsis

float SPAdd(
     float fnum1,
     float fnum2 );

Function

Calculate the sum of two ffp numbers

Result

sum of fnum1 and fnum2.

Flags:
zero : result is zero
negative : result is negative
overflow : result is too large or too small for ffp format

SPCeil()

Synopsis

float SPCeil(
     float y );

Function

Calculate the least integer ffp-number
greater than or equal to fnum1

Result

Flags:
 zero   : result is zero
 negative : result is negative
 overflow : 0

SPCmp()

Synopsis

LONG SPCmp(
     float fnum1,
     float fnum2 );

Function

Compares two FFP numbers.

Result

+1 : fnum1 > fnum2
 0 : fnum1 = fnum2
-1 : fnum1 < fnum2


 Flags:
  zero   : fnum2 = fnum1
  negative : fnum2 < fnum1
  overflow : 0

SPDiv()

Synopsis

float SPDiv(
     float fnum1,
     float fnum2 );

Function

Divide two ffp numbers
fnum = fnum2 / fnum1;

Result

Flags:
 zero   : result is zero
 negative : result is negative
 overflow : result is out of range

Bugs

The parameters are swapped!

SPFix()

Synopsis

LONG SPFix(
     float fnum );

Function

Convert ffp-number to integer

Result

absolute value of fnum1

Flags:
 zero   : result is zero
 negative : result is negative
 overflow : ffp out of integer-range

SPFloor()

Synopsis

float SPFloor(
     float y );

Function

Calculate the largest integer ffp-number
less than or equal to fnum

Result

FFP number

Flags:
 zero   : result is zero
 negative : result is negative
 overflow : 0 (???)

Example

floor(10.5) = 10
floor(0.5) = 0
floor(-0.5) = -1
floor(-10.5)= -11

SPFlt()

Synopsis

float SPFlt(
     LONG inum );

Result

FFP number

Flags:
 zero   : result is zero
 negative : result is negative
 overflow : ffp is not exactly the integer

SPMul()

Synopsis

float SPMul(
     float fnum1,
     float fnum2 );

Function

Multiply two ffp numbers
fnum = fnum1 * fnum2;

Result

FFP number

Flags:
 zero   : result is zero
 negative : result is negative
 overflow : result is out of range

SPNeg()

Synopsis

float SPNeg(
     float fnum1 );

Function

Calculate fnum1*(-1)

Result

-fnum1

Flags:
 zero   : result is zero
 negative : result is negative
 overflow : 0

SPSub()

Synopsis

float SPSub(
     float fnum1,
     float fnum2 );

Function

Subtract two floating point numbers
fnum = fnum2 - fnum1;

Result

FFP number

Flags:
 zero   : result is zero
 negative : result is negative
 overflow : result is out of range

SPTst()

Synopsis

LONG SPTst(
     float fnum );

Function

Compare a ffp-number against zero.

Result

+1 : fnum > 0.0
 0 : fnum = 0.0
-1 : fnum < 0.0

Flags:
 zero   : result is zero
 negative : result is negative
 overflow : 0

Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. Alla rättigheter förbehålles.
Amiga®, AmigaOS®, Workbench och Intuition är varumärken som tillhör Amiga Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.