http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

gl

Index


glACreateContextTags()      

glACreateContextTags()

Synopsis

 GLAContext glACreateContextTags(
Tag Tag1,
...)

Function

This is the varargs version of gl.library/glACreateContext().
For information see gl.library/glACreateContext().

Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. Alla rättigheter förbehålles.
Amiga®, AmigaOS®, Workbench och Intuition är varumärken som tillhör Amiga Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.