http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

console

Index


CDInputHandler() RawKeyConvert()    

CDInputHandler()

Synopsis

struct InputEvent * CDInputHandler(
     struct InputEvent * events,
     APTR _cdihdata );

RawKeyConvert()

Synopsis

LONG RawKeyConvert(
     struct InputEvent * events,
     STRPTR buffer,
     struct KeyMap * keyMap );

Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. Alla rättigheter förbehålles.
Amiga®, AmigaOS®, Workbench och Intuition är varumärken som tillhör Amiga Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.