http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

bootloader

Index


GetBootInfo()      

GetBootInfo()

Synopsis

APTR GetBootInfo(
     ULONG infoType );

Function

Return information from the bootloader

Inputs

infoType - The type of information requested. Valid types are:
 BL_Video   (struct VesaInfo*) - VESA video mode data
 BL_LoaderName (STRPTR)      - Name of bootloader
 BL_Args    (struct List *)  - Kernel arguments. Data item is struct Node.
                   ln_Name points to argument text.
 BL_Drives   (struct List *)  - Legacy disk drives present in the system.
                   Data item is struct DriveInfoNode.

Result

Pointer to data or NULL if not supplied

Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. Alla rättigheter förbehålles.
Amiga®, AmigaOS®, Workbench och Intuition är varumärken som tillhör Amiga Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.