http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

asl

Index


AbortAslRequest() ActivateAslRequest() AllocAslRequest() AllocFileRequest()
AslRequest() FreeAslRequest() FreeFileRequest() RequestFile()

AbortAslRequest()

Synopsis

void AbortAslRequest(
     APTR requester );

ActivateAslRequest()

Synopsis

void ActivateAslRequest(
     APTR requester );

AllocAslRequest()

Synopsis

APTR AllocAslRequest(
     ULONG reqType,
     struct TagItem * tagList );

APTR AllocAslRequestTags(
     ULONG reqType,
     TAG tag, ... );

AllocFileRequest()

Synopsis

struct FileRequester * AllocFileRequest();

Function

Obsolete. Use AllocAslRequest() instead.

AslRequest()

Synopsis

BOOL AslRequest(
     APTR requester,
     struct TagItem * tagList );

BOOL AslRequestTags(
     APTR requester,
     TAG tag, ... );

FreeAslRequest()

Synopsis

void FreeAslRequest(
     APTR requester );

Function

Frees a requester that was allocated with AllocAslRequest().

Inputs

requester - The requester that is to be freed.

FreeFileRequest()

Synopsis

void FreeFileRequest(
     struct FileRequester * fileReq );

Function

Obsolete. Use FreeAslRequest() instead.

RequestFile()

Synopsis

BOOL RequestFile(
     struct FileRequester * fileReq );

Function

Obsolete. Use AslRequest() instead.

Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. Alla rättigheter förbehålles.
Amiga®, AmigaOS®, Workbench och Intuition är varumärken som tillhör Amiga Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.