http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


SetKeyboard

Składnia

KEYMAP/A

Ścieżka

Workbench:C

Funkcja

Ustawia układ klawiatury dla aktualnego CLI.

Parametry

KEYMAP  --      układ klawiatury dla aktualnego CLI

Przykład

SetKeyboard pl

Ustawia aktualną klawiaturę na polską.

Opis

Aby uczynić konkretny uk. klawiatury domyślnym dla wszystkich konsol,
użyj preferencji input do określenia tego.

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.