http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Run

Składnia

COMMAND/F

Ścieżka

Workbench:C

Funkcja

Uruchamia program w osobnym procesie. To znaczy, że nie blokuje CLI.

Parametry

COMMAND --      program do uruchomienia

Opis

Żeby możliwe było zamknięcie aktualnego okna konsoli Shell, przekieruj
program następująco:

Run >NIL: program argumenty

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.