http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


RequestFile

Składnia

DRAWER,FILE/K,PATTERN/K,TITLE/K,POSITIVE/K,NEGATIVE/K,
ACCEPTPATTERN/K,REJECTPATTERN/K,SAVEMODE/S,MULTISELECT/S,
DRAWERSONLY/S,NOICONS/S,PUBSCREEN/K,INITIALVOLUMES/S

Ścieżka

Workbench:c

Funkcja

Tworzy okno zapytania o plik. Wybrane pliki zostaną wyświetlone i
oddzielone spacjami. Jeśli żaden plik nie został wybrany, wtedy zostanie
zwrócony kod błędu 5 (WARN/Ostrzeżenie).

Parametry

DRAWER     --   początkowa zawartość pola katalogu
FILE      --   początkowa zawartość pola pliku
PATTERN     --   początkowa zawartość pola wzorca (np. #?.c)
TITLE      --   tytuł okna
POSITIVE    --   ciąg tekstowy lewego przycisku
NEGATIVE    --   ciąg tekstowy prawego przycisku
ACCEPTPATTERN  --   wyświetlane pliki, które pasują do wzorca
REJECTPATTERN  --   pliki, które pasują do wzorca nie są wyświetlane
SAVEMODE    --   okno zapytanie zostaje uruchomione jako zapisu
MULTISELECT   --   więcej niż jeden plik może być zaznaczony
DRAWERSONLY   --   tylko katalogi są wyświetlane
NOICONS     --   ikony (#?.info) nie są wyświetlane
PUBSCREEN    --   okno zapytania otwierane jest na podanym ekranie
            publicznym
INITIALVOLUMES --   pokazuje woluminy

Wynik

Standardowe kody błędów.

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.