http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Protect

Składnia

FILE/A,FLAGS,ADD/S,SUB/S,ALL/S,QUIET/S

Ścieżka

Workbench:c

Funkcja

Dodaje bądź usuwa bity ochronne z obiektu.

Protect obsługuje wzorce i rekurencyjne katalogi, ustawiając wiele
wartości w tym samym czasie.

Parametry

FILE  -- Wstaw plik, a directory or a pattern to match.
FLAGS -- One or more of the following flags:

    S - Skrypt
    P - Plik może być rezydentny
    A - Archiwalny
    R - Odczytywalny
    W - Zapisywalny
    E - Wykonywalny
    D - Usuwalny

ADD  -- Allows the bits to be set and hence allowable.
SUB  -- Allows the bits to be cleared and hence not allowable.
ALL  -- Allows a recursive scan of the volume/directory.
QUIET -- Suppresses any output to the shell.

Wynik

Standardowe kody błędów.

Przykład

Protect ram: e add all

Recurses the ram: volume and attaches the executable bit.

Zobacz także

dos.library/SetProtection()

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.