http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Prompt

Składnia

PROMPT

Ścieżka

Workbench:c

Funkcja

Określa linię komend dla konkretnego CLI.

Parametry

    PROMPT --   Ciąg którym określa się wygląd CLI, oto
            przyładowe argumenty:

    N    --   numer cli
    S    --   nazwa aktualnego katalogu
    R    --   kod błędu

Jeśli PROMPT nie jest określone to "%N.%S> " jest używane za domyślne.

Wynik

Standardowe kody błędów.

Przykład

Prompt "Tu Camelek!.%N> "    daje:

Tu Camelek!.10>         (jeśli numer CLI był 10)

Zobacz także

SetPrompt()

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.