http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Path

Składnia

PATH/M,ADD/S,SHOW/S,RESET/S,REMOVE/S,QUIET/S,HEAD/S

Ścieżka

Workbench:c

Funkcja

Zmienia ścieżki wyszukiwania. Bez argumentów podaje ścieżki.

Parametry

PATH  -- ścieżka
ADD   -- dodaje ścieżkę
SHOW  -- pokazuje ścieżkę
RESET  -- usuwa ścieżkę i dodaje nową
REMOVE -- usuwa ścieżkę
QUIET  -- tryb cichy, brak wyjścia
HEAD  -- ustawia ścieżkę na początek listy

Przykład

path dh0:work add

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.