http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


NewShell

Składnia

WINDOW,FROM

Ścieżka

Workbench:C

Funkcja

Tworzy nowe okno CLI w nowym oknie konsoli. To okno stanie się aktywne.
Nowe CLI dziedziczy większość atrybutów poprzedniej konsoli jak aktualny
katalog, rozmiar stosu, linię poleceń i inne. Jednak kolejne okno jest
niezależne od poprzedniego.
Okno należące do nowej konsoli może być określone dzięki słowu
kluczowemu WINDOW.

Parametr

WINDOW --   Określenie okna konsoli

X    --   liczba pikseli od lewej krawędzi ekranu
Y    --   liczba pikseli od górnej krawędzi ekranu
WIDTH  --   szerokość okna konsoli
HEIGHT --   wysokość okna konsoli
TITLE  --   tekst, który pokazuje się w pasku tytułowym
AUTO  --   okno automatycznie się pojawia, gdy program potrzebuje
        wyjścia lub wejścia
ALT   --   okno uruchamia się o określonym rozmiarze i pozycji, gdy
        przycisk powiększania zostanie wciśnięty
BACKDROP--   okno bez ramek
CLOSE  --   załącza przycisk wyjścia
INACTIVE--   okno nie jest aktywowane przy uruchomieniu
NOBORDER--   okno bez ramek, tylko p. rozmiaru, głębi i powiększania
        są dostępne
NOCLOSE --   okno nie posiada p. zamykania
NODEPTH --   okno nie posiada p. głębi
NODRAG --   okno nie może być przemieszczane; załącza NOCLOSE
NOSIZE --   okno nie posiada przycisku rozmiaru
SCREEN --   nazwa ekranu publicznego, na którym ma być otworzone
        okno
SIMPLE --   tekst nie zostaje usunięty po zmianie rozmiaru
SMART  --   tekst jest wymazywany przy zmianie rozmiaru
WAIT  --   okno może zostać zamknięte po wciśnięciu p. zamykania
        lub po kombinacji CTRL-\
FROM  --   plik do wykonania przed uruchomieniem konsoli,jeśli nic
        nie jest podane to S:Shell-Startup zostaje wykonany

Przykład

NewShell "CON:10/10/640/480/Moja własna konsola/CLOSE"

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.