http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


MakeLink

Składnia

FROM/A, TO/A, HARD/S, FORCE/S

Ścieżka

Workbench:C

Funkcja

Tworzy połączenie do pliku

Parametry

FROM  --   Nazwa połączenia
TO   --   Nazwa obiektu, od którego zostanie utworzone połączenie
HARD  --   Jeśli określone, to zostanie utworzone połączenie
        twarde, normalnie jest tworzone miękkie
FORCE  --   Wymuszenie, aby połączenie twarde było przydzielone
        do katalogu

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.