http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


MakeDir

Składnia

NAME/M,ALL/S

Ścieżka

Workbench:C

Funkcja

Tworzy nowe puste katalogi o podanej nazwie.

Parametry

NAME  --  nazwa katalogu
ALL   --  tworzy katalogi pośrednie

Opis

MakeDir nie tworzy ikonek do nowotworzonych katalogów.

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.