http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Hence the
protection will be reset (to writable) on the next system reboot.

Lock

Format

Lock <drive> [ON|OFF] [<passkey>]

Składnia

DRIVE/A,ON/S,OFF/S,PASSKEY

Ścieżka

Workbench:c

Funkcja

Lock sprawi, że określone urządzenie lub partycja będą zabezpieczone
przed zapisem lub odbezpieczone. To zabezpieczenie przed zapisem jest
obsługiwane przez system plików woluminu. W związku z czym zapis będzie
możliwy po ponownym restarcie.
Jest także możliwe podanie hasła, które będzie chroniło przed zmianą
stanu. To samo hasło, które zostało użyte do zabezpieczenia jest używane
do odbezpieczania. Hasło może mieć dowolną długość.

Wolumin MUSI być urządzeniem lub głównym woluminem, a nie przypisem.

Przykład

1.SYS:> Lock Work:

To zablokuje przed zapisem wolumin Work, ale nie zabezpieczy go hasłem.


1.SYS:> Lock Work:
1.SYS:> MakeDir Work:SomeDir
Can't create directory Work:Test
MakeDir: Disk is write-protected

Wolumin jest zablokowany, więc nie jest możliwe stworzenie katalogu.


1.SYS:> Lock Work: OFF

A to go odblokuje.


1.SYS:> Lock Work: MojeHaslo

Tutaj używamy hasła "MojeHaslo"

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.