http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


List

Format

List [(dir | pattern | filename)] [ PAT (pattern)] [KEYS] [DATES]
    [NODATES] [TO (name)] [SUB (string)] [SINCE (date)]
    [UPTO (date)] [QUICK] [BLOCK] [NOHEAD] [FILES] [DIRS]
    [LFORMAT (string)] [ALL]

Szablon

DIR/M,P=PAT/K,DATES/S,NODATES/S,TO/K,SUB/K,SINCE/K,UPTO/K,QUICK/S,
BLOCK/S,NOHEAD/S,FILES/S,DIRS/S,LFORMAT/K,ALL/S

Ścieżka

Workbench:C/

Funkcja

Wyświetla szczegółowe informacje o obiektach w aktualnym katalogu lub
określonym.

Informacja o obiekcie jest przedstawiona w nowej linii, zawierając
poniższe dane:

nazwa
rozmiar (w bajtach)
bity ochronne
data oraz czas

Parametry

DIR       --   Lista katalogów. Jeśli się skończyły, aktualny
            katalog zostanie wyświetlony.
PAT       --   Wyświetl pliki pasujące do wzorca.
KEYS      --   Wyświetl rozmiar bloku każdego obiektu.
DATES      --   Wyświetl datę i czas stworzenia dla obiektu.
NODATES     --   Nie wyświetlaj dat.
TO (nazwa)   --   Zapisz wyjście do pliku.
SUB (ciąg)   --   Wyświetl tylko pliki, pasujące do wzorca.
SINCE (data)  --   Wyświetl pliki nowsze od 'data'.
UPTO (data)   --   Wyświetl pliki starsze od 'data'.
QUICK      --   Wyświetl tylko nazwy plików.
BLOCK      --   Pliki są w blokach 512 bajtowych.
NOHEAD     --   Bez nagłówków.
FILES      --   Tylko pliki.
DIRS      --   Tylko katalogi.
LFORMAT     --   Określa rodzaj wyjścia.
ALL       --   Zawartość wyświetlana rekurencyjnie.

Oto parametry dostępne z LFORMAT:

%A   --   atrybuty pliku
%B   --   rozmiar pliku w raczej blokach niż bajtach
%C   --   komentarz
%D   --   data utworzenia
%E   --   rozszerzenie pliku
%F   --   nazwa woluminu
%K   --   klucz bloku
%L   --   rozmiar pliku w bajtach
%M   --   nazwa pliku bez rozszerzenia
%N   --   nazwa pliku
%P   --   ścieżka pliku
%S   --   zastąpione przez %N i %P; przestarzałe
%T   --   czas utworzenia

Wynik

Standardowe kody błędów.

Przykład

1> List C:
Directory "C:" on Wednesday 12-Dec-99
AddBuffers         444 --p-rwed 02-Sep-99 11:51:31
Assign           3220 --p-rwed 02-Sep-99 11:51:31
Avail            728 --p-rwed 02-Sep-99 11:51:31
Copy            3652 --p-rwed 02-Sep-99 11:51:31
Delete           1972 --p-rwed 02-Sep-99 11:51:31
Execute          4432 --p-rwed 02-Sep-99 11:51:31
List            5108 --p-rwed 02-Sep-99 11:51:31
Installer        109956 ----rwed 02-Sep-99 11:51:31
Which           1068 --p-rwed 02-Sep-99 11:51:31
9 files - 274 blocks used

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.