http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Wprowadzenie do komend AROS'a


Indeks


AROS posiada konsole 'Shell'. Możesz ją uruchomić z menu Wanderer>Shell. Okno z aktualnym katalogiem zostanie otworzone. Okno poleceń będzie zawierało numer CLI oraz aktualną ścieżkę.

Shell posiada historię. Możesz mieć do niej dostęp poprzez kursor w górę i w dół.

Jest tutaj wiele udogodnień. Jeśli wpiszesz pierwsze litery komendy lub obiektu i wciśniesz tabulator, Shell szuka pasującego wyrazu. Jeśli jednak będzie więcej możliwości to pojawi się lista ASL z możliwością wyboru.

W AROS komendy i nazwy plików mogą być pisane mieszanymi [wielkimi/małymi] literami.

AROS szuka komend w aktualnym katalogu i ścieżkach wyszukiwania. Możesz podglądać i zmieniać ścieżki dzięki komendzie path

Niektóre potrzebne komendy

 • CD -- zmienia katalog
 • DIR -- pokazuje zawartość katalogu
 • COPY -- kopiuje pliki i katalogi
 • DELETE -- usuwa pliki i katalogi
 • INFO -- pokazuje dostepne dyski
 • MAKEDIR -- tworzy katalogi
 • RENAME -- zmienia nazwe plikom i katalogom
 • TYPE -- pokazuje zawartość plików tekstowych

Ścieżka

Główna ścieżka rozpoczyna się od nazwy i dwukropka (:), katalogi są oddzielone ukośnikiem (/). Nazwa dysku może być nazwą urządzenia (dh0:), woluminem (workbench:) lub logicznym dyskiem (zobacz assign komenda)

Przykład: dh0:dir1/dir2/file.dat

Jeśli chcesz dodać aktualny katalog do ścieżek wyszukiwania to możesz to zrobić po prostu pisząc path "".

Przykład: copy from ram:x to ""

Sam dwukropek oznacza katalog aktualnej ścieżki. Gdy ścieżka zaczyna się od dwukropka wtedy wskazuje na główny katalog podanej ścieżki.

Jeden ukośnik (/) oznacza przejście do katalogu wyżej, dwa oznaczają dwa wyżej, i tak analogicznie.

Gdy nazwa zawiera spacje, nazwy muszą być ujęte w nawiasy.

Przykład: type "nazwa z odstępami"

Szablon komend

Znak zapytania po komendzie pokazuje jej dostępne opcje. Następnie komenda jest w trybie, w którym czeka na podanie parametrów.

Przykład: copy ?
FROM/M,TO/A,ALL/S,QUIET/S,BUF=BUFFER/K/N,CLONE/S,DATES/S,NOPRO/S,COM/S,NOREQ/S

Słowa kluczowe mogą posiadać następujące opcje:

/A -- argument musi być podany
/K -- słowo kluczowe musi być wpisane, gdy jest podany argument
/S -- przełącznik; tylko słowo kluczowe jest potrzebne
/N -- argument numeryczny
/M -- więcej niż jeden argument musi być podany
/F -- reszta linii komend
= -- skrót; opcjonalnie możesz użyć skrótu

Gdy wywołujesz komendę możesz użyć następującej formy:

Przykład: copy from=a.dat to=b.dat

Wzorce

Niektóre komendy zezwalają na użycie wzorców:

? -- jeden znak
#? -- zero lub więcej znaków
#x -- zero lub więcej x
~ -- zaprzeczenie
| -- lub
() -- grupa
[] -- zasięg

Przykład::

dir #?.info
dir #?~(.info)
dir a(b|c)d
dir [a-c]e

Przekierowania

>    przekierowuje do pliku
>>   przekierowuje do pliku, dołączając
<    przekierowuje z pliku, bądź urządzenia

Przykład: dir >ram:a

Potok

Jeśli chcesz przekierować wyjście jednej komendy do drugiej, możesz użyć potoku. Musisz połączyć komendy takim znakiem | . Musi być przynajmniej jedna spacja przed i po |:

Przykład: dir | innakomenda

Lecz co jeśli druga komenda chce odzczytać wejście z pliku? Rozwiązanie polega na użyciu nieistniejącego urządzenia 'in:':

Przykład: dir | more in:

Urządzenia specjalne

 • ram: możesz używać RamDysku jak twardego dysku. Lecz po ponownym uruchomieniu

  zawartość jest wyczyszczona.

 • nil: jeśli nie chcesz aby wyjście z komendy zostawało wyświetlane, możesz

  użyć urządzenia 'nil:'. Przykład Dir >nil:

Uruchamianie w nowym procesie

Normalnie komenda blokuje Shell, aż do jej zakończenia. Możesz uruchomić komendy w nowych procesach dzięki 'Run <run>'_ .

Przykład: run dir #?

Pliki .info

Pliki z rozszerzeniem '.info' odgrywają ważną rolę w Wanderer. Zawierają obrazek do ikony i kilka dodatkowych informacji. Gdy korzystasz z komend Shell musisz pliki '.info' wziąć pod uwagę.


Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.