http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


If

Składnia

NOT/S,WARN/S,ERROR/S,FAIL/S,,EQ/K,GT/K,GE/K,VAL/S,EXISTS/K

Ścieżka

Workbench:C

Funkcja

Uruchamia sekwencję komend wydanych po sobie, jeśli wartość jest true.
(sekwencja następująca po If to linie komend zakończone Else lub EndIf).
Dla każdej komendy If musi być EndIf. Jeśli jednak stan jest false to
wtedy wykonywanie przeskoczy do Else lub EndIf.

Parametry

NOT       --   neguje wartość stanu

WARN      --   True jeśli wartość jest większa bądź równa 5.
ERROR      --   True jeśli wartość jest większa bądź równa 10.
FAIL      --   True jeśli wartość jest większa bądź równa 20.

EQ, GE, GT   --   True jeśli pierwsza wartość jest równa, większa
            lub równa kolejno większa od drugiej.

VAL       --   Wskazuje, że porównanie powinno zmieniać ciągi
            w wartości numeryczne.

EXISTS <ciąg>  --   True jeśli obiekt <ciąg> występuje.

Przykład

If 500 GT 200 VAL
  echo "500 to więcej niż 200"
Else
  If EXISTS S:User-Startup
    echo "Skrypt User-Startup znaleziony w S:"
    Execute S:User-Startup
  EndIf
EndIf

Opis

ERROR oraz FAIL będzie odpowiednie dopiero wtedy jeśli poziom błędu
jest ustawiony przez FailAt (normalnie stopień ten wynosi 10, i jeśli
jakiś błąd przekroczy lub będzie równy tej wartości, to skrypt zostanie
przerwany).

Zobacz także

Else, EndIf, FailAt

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.