http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Getenv

Składnia

NAME/A

Ścieżka

Workbench:c

Funkcja

Przechwytuje informacje zachowane w globalnych wartościach.

Parametry

NAME - Nazwa zmiennej globalnej.

Result

Standardowe kody błędów.

Example

Getenv Kickstart

Tutaj Getenv pobiera wersję Kickstart'u.

Zobacz także

Setenv, Unsetenv

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.