http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


EndIf

Ścieżka

Workbench:C

Funkcja

Kończy If. Jeśli stan komendy If jest false, dalsze wykonywanie zostanie
pominięte i nastąpi przejście do komendy EndIf, w przypadku, gdy nie ma
komendy Else.

Zobacz także

If, Else

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.