http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


ChangeTaskPri

Format

ChangeTaskPri <priority> [ PROCESS <process number> ]

Składnia

PRI=PRIORITY/A/N,PROCESS/K/N

Ścieżka

Workbench:c

Funkcja

Komenda ChangeTaskPri jest używana do zmiany aktualnego priorytetu
zadania. Jako, że AROS jest wielozadaniowym systemem operacyjnym,
możesz określić które zadanie będzie pobierało więcej mocy procesora,
poprzez zmianę jego priorytetu.

Wartość priorytetu może być w granicach od -128 do 127, jednak
wartości większe od 4 nie są zalecane, jako że mogą one zakłócać
ważne procesy systemowe. Większa wartość daje procesowi większe
zasoby procesora CPU.

Możesz używać komendy STATUS, aby sprawdzić listę zadań, które są
uruchomione i ich numery procesów.

Przykład

1.SYS:> ChangeTaskPri 1 Process 1

Ustawia proces 1 na priorytet 1.

1.SYS:> ChangeTaskPri 1

Aktualny proces ustawia na priorytet 1.

Zobacz także

Status

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.