http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Break

Format

Break <process> [ALL|C|D|E|F]

Składnia

PROCESS/N,PORT,ALL/S,C/S,D/S,E/S,F/S

Ścieżka

Workbench:c

Funkcja

BREAK wysyła jeden lub więcej sygnałów do procesu CLI.
Argument PROCESS określa numeryczną postać programu (ID) CLI,
do którego chcesz wysłać sygnał.
Komenda STATUS wyświetli wszystkie aktualnie uruchomione procesy CLI
wraz z identyfikatorem ID. Możesz także podać publiczną nazwę portu
i wysłać sygnały do tego portu.

Możesz także wysłać wszystkie sygnały w tym samym momencie, dzięki
opcji ALL lub kombinacji znaczników CTRL-C, CTRL-D, CTRL-E i CTRL-F
przez ich określone opcje. Tylko gdy proces CLI ma określone ID wtedy
zostanie wysłany sygnał CTRL-C.

Efekt używania komendy BREAK jest ten sam jak wybranie okna
konsoli i wciśnięciu odpowiedniej kombinacji.

Znaczenie klawiszy jest następujące:
CTRL-C -    Zatrzymuje proces
CTRL-D -    Zatrzymuje skrypt CLI
CTRL-E -    Zamyka okno procesu
CTRL-F -    Aktywuj okno procesu

Nie wszystkie programy reagują na te sygnały, ale większość
powinna odpowiadać na CTRL-C.

Przykład

1.SYS:> BREAK 1

Wyślij sygnał CTRL-C do procesu oznaczonego jako 1.

1.SYS:> BREAK 4 E

Wyślij sygnał CTRL-E do procesu oznaczonego jako 4.

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.