http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

NoCapsLock

Index Prev Next


Name

NoCapsLock

Synopsis

CX_PRIORITY/N/K

Location

SYS:Tools/Commodities

Function

Renders the CAPS LOCK key ineffective.

Inputs

CX_PRIORITY  --  The priority of the commodity

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.