http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Exchange

Index Prev Next


Name

Exchange

Synopsis

CX_PRIORITY/N/K,CX_POPKEY/K,CX_POPUP/S

Location

SYS:Tools/Commodities

Function

Manages the commodities in the system

Inputs

CX_PRIORITY  --  Priority of the Exchange broker
CX_POPKEY    --  Hotkey combination for Exchange
CX_POPUP     --  Appear at startup

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.