http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

console

Index


CDInputHandler() RawKeyConvert()    

CDInputHandler()

Synopsis

struct InputEvent * CDInputHandler(
     struct InputEvent * events,
     APTR _cdihdata );

RawKeyConvert()

Synopsis

LONG RawKeyConvert(
     struct InputEvent * events,
     STRPTR buffer,
     struct KeyMap * keyMap );

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.