http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

bullet

Index


CloseEngine() ObtainInfoA() OpenEngine() ReleaseInfoA()
SetInfoA()      

CloseEngine()

Synopsis

void CloseEngine(
     struct GlyphEngine * glyphEngine );

ObtainInfoA()

Synopsis

ULONG ObtainInfoA(
     struct GlyphEngine * glyphEngine,
     struct TagItem * tagList );

ULONG ObtainInfo(
     struct GlyphEngine * glyphEngine,
     TAG tag, ... );

OpenEngine()

Synopsis

struct GlyphEngine * OpenEngine();

ReleaseInfoA()

Synopsis

ULONG ReleaseInfoA(
     struct GlyphEngine * glyphEngine,
     struct TagItem * tagList );

ULONG ReleaseInfo(
     struct GlyphEngine * glyphEngine,
     TAG tag, ... );

SetInfoA()

Synopsis

ULONG SetInfoA(
     struct GlyphEngine * glyphEngine,
     struct TagItem * tagList );

ULONG SetInfo(
     struct GlyphEngine * glyphEngine,
     TAG tag, ... );

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.