http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Verbeteringen in 2013

Author:Matthias Rustler, Staf Verhaegen, Neil Cafferkey
Date:2014-01-12

2013 was vooral een jaar van interne verbeteringen en correcties voor AROS, zodat er minder toeters en bellen toegevoegd werden dan in eerdere jaren. Desalniettemin, zijn er een aantal belangrijke onderdelen toegevoegd die het waard zijn genoemd te worden.

Nieuwe C-bibliotheken

Na een lange weg werd een opgeschoonde en opgedeelde C-bibliotheek opgenomen in de ABIv1-tak. Naast het eigenlijk opschonen en naast verbeteringen van de documentatie, is het grootste gedeelte van de aanpassing het afsplitsen van het ANSI-standaard-gedeelte van het POSIX-gedeelte. Dit maakt het mogelijk functies uit standaard-C overal in AROS te gebruiken zonder de noodzaak de hele POSIX-emulatie toe te voegen

Raspberry Pi

In 2012 berichtten we dat AROS ook draaide op de Raspberry Pi, maar alleen als gastsysteem bovenop Linux. In 2013 ontstond een hoofdsysteem-versie van AROS voor dit compacte en alomtegenwoordige platform, met ondersteuning voor USB, SD-kaart en beeld (althans, met behulp van dezelfde gesloten programmatuur waar Linux ook op gebaseerd is).

Scalos overgebracht

Het Wanderer/Workbench-alternatief Scalos is overgebracht naar AROS. Op het moment is het alleen beschikbaar in de nachtcompilaties van ABIv1 voor het i386-platform. Scalos kan ofwel opgestart worden als een toepassing vanaf Extras:Scalos of het kan Wanderer vervangen door in S:Startup-Sequence Wanderer:Wanderer te vervangen door Scalos:Scalos EMU.

Geluidsstuurders

Er zijn drie stuurders bijgekomen voor VIA geluidsregelaars, en wel voor een aantal van hun Envy24-, Envy24HT- en AC97-chipsets. De overeenstemming van onze HD-geluidsstuurder is ook vergroot en die ondersteunt nu ook een groter bereik aan regelaars en omzetters.

Varia

Er zijn ook massa's kleinere verbeteringen doorgevoerd, waaronder lekstoppen en herstructureren naar ATA- en SATA-stuurders, bestandssystemen en partities, EFI-ondersteuning, en systeemsluiting. Gebruikersinterfaces kregen ook aandacht, met het Zune GUI-systeem dat geleidelijk completer wordt, net als nieuwe voorkeursprogramma's voor GRUB en voor thema-opties.


Copyright © 1995-2018, Het AROS Development Team. Alle rechten voorbehouden.
Amiga® is een merknaam van Amiga Inc. Alle andere merknamen behoren tot hun respectievelijke eigenaren.