http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

WaitForPort

Index Prev Next


Name

WaitForPort

Synopsis

P=PORT/A

Function

Waits up to 10 seconds for a user specified port
to become available.

Inputs

PORT -- Name of the port to be waited.

Copyright © 1995-2018, Het AROS Development Team. Alle rechten voorbehouden.
Amiga® is een merknaam van Amiga Inc. Alle andere merknamen behoren tot hun respectievelijke eigenaren.