http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

UUIDGen

Index Prev Next


Name

UUIDGen

Synopsis

RANDOM/S, AMOUNT/N

Function

Generates one or more universally unique identifiers. They may be either
time-based or random. Please note that the quality of random generated
uuid's may be poor, due to the lack of high-quality noise generators on AROS.

Inputs

RANDOM --  Generate randob-based UUID instead of time based
AMOUNT --  Amount of UUID's to generate. Defaults to 1.

Copyright © 1995-2018, Het AROS Development Team. Alle rechten voorbehouden.
Amiga® is een merknaam van Amiga Inc. Alle andere merknamen behoren tot hun respectievelijke eigenaren.