http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Unset

Index Prev Next


Name

Unset

Synopsis

NAME

Function

Deletes local variable.

Inputs

NAME    - The name of the local variable to unset.

Result

Standard DOS error codes.

Copyright © 1995-2018, Het AROS Development Team. Alle rechten voorbehouden.
Amiga® is een merknaam van Amiga Inc. Alle andere merknamen behoren tot hun respectievelijke eigenaren.