http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Relabel

Index Prev Next


Name

Relabel

Synopsis

DRIVE/A, NAME/A

Function

Rename a volume

Inputs

DRIVE   --  The volume to rename
NAME    --  The new name

Copyright © 1995-2018, Het AROS Development Team. Alle rechten voorbehouden.
Amiga® is een merknaam van Amiga Inc. Alle andere merknamen behoren tot hun respectievelijke eigenaren.