http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Load

Index Prev Next


Name

Load <device>

Synopsis

DEVICE/A

Function

Loads media into a device. This feature is not supported by all
device types.

Inputs

DEVICE  --  Name of device to load media into.

Copyright © 1995-2018, Het AROS Development Team. Alle rechten voorbehouden.
Amiga® is een merknaam van Amiga Inc. Alle andere merknamen behoren tot hun respectievelijke eigenaren.