http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Iprefs

Index Prev Next


Name

Iprefs

Synopsis

(N/A)

Function

Initialises preferences files on startup.

Notes

This is a command executed on startup by the s:startup-sequence script file.
So no actual need of the command afterwards.

Copyright © 1995-2018, Het AROS Development Team. Alle rechten voorbehouden.
Amiga® is een merknaam van Amiga Inc. Alle andere merknamen behoren tot hun respectievelijke eigenaren.