http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

GfxControl

Index Prev Next


Name

GfxControl

Synopsis

PREVENT_DIRECT_BITMAP_ACCESS=PDBA/S,
ALLOW_DIRECT_BITMAP_ACCESS=ADBA/S,
DUMP/S

Function

Change some internal options of cybergraphics.library

Inputs

PREVENT_DIRECT_BITMAP_ACCESS  -- Causes LockBitMapTagList() calls to
                  always fail

ALLOW_DIRECT_BITMAP_ACCESS   -- Allow LocKBitMapTagList() to go to
                  gfx driver which may or may not
                  support it. (default)

DUMP              -- Show current settings

Result

Standard DOS return codes.

Notes

By default

Copyright © 1995-2018, Het AROS Development Team. Alle rechten voorbehouden.
Amiga® is een merknaam van Amiga Inc. Alle andere merknamen behoren tot hun respectievelijke eigenaren.