http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Getenv

Index Prev Next


Name

Getenv

Synopsis

NAME/A

Function

Retrieves the information stored in the given global variable.

Inputs

NAME - The name of the global variable.

Result

Standard DOS error codes.

Example

Getenv Kickstart

    This will retrieve the version of the Kickstart ROM.

Copyright © 1995-2018, Het AROS Development Team. Alle rechten voorbehouden.
Amiga® is een merknaam van Amiga Inc. Alle andere merknamen behoren tot hun respectievelijke eigenaren.