http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

EndIf

Index Prev Next


Name

EndIf

Function

Ends an If block. If the condition of the If command is false,
execution will skip to the corresponding EndIf command, in case there
isn't an Else command present.

Copyright © 1995-2018, Het AROS Development Team. Alle rechten voorbehouden.
Amiga® is een merknaam van Amiga Inc. Alle andere merknamen behoren tot hun respectievelijke eigenaren.