http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Clip

Index Prev Next


Name

Clip

Format

CLIP [COUNT] [UNIT <unit>] [ GET [WAIT] ] [ SET [TEXT] ]

Template

U=UNIT/N/K,W=WAIT/S,G=GET/S,P=PUT=S=SET/S,C=COUNT/S,TEXT

Function

Handle the clipboard's units (read or write text) from the Shell.

Result

Standard DOS return codes.

Copyright © 1995-2018, Het AROS Development Team. Alle rechten voorbehouden.
Amiga® is een merknaam van Amiga Inc. Alle andere merknamen behoren tot hun respectievelijke eigenaren.