http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

CD

Index Prev Next


Name

CD

Synopsis

DIR

Function

Without argument it shows the name of the current directory.
With argument it changes the current directory.

Inputs

DIR -- path to change to current directory

Copyright © 1995-2018, Het AROS Development Team. Alle rechten voorbehouden.
Amiga® is een merknaam van Amiga Inc. Alle andere merknamen behoren tot hun respectievelijke eigenaren.