http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Ask

Index Prev Next


Name

Ask <prompt>

Synopsis

PROMPT/A

Function

Prompts the user for an input. Possible inputs are y for yes
and n or Return for no. Selecting y sets the return code to 5.

Inputs

PROMPT -- the string is displayed in the window

Copyright © 1995-2018, Het AROS Development Team. Alle rechten voorbehouden.
Amiga® is een merknaam van Amiga Inc. Alle andere merknamen behoren tot hun respectievelijke eigenaren.