http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

rexxsupport

Index


ClosePortRsrc()      

ClosePortRsrc()

Synopsis

VOID ClosePortRsrc(
         struct RexxRsrc * rsrc );

Function

Deletes a RexxMsg structure

Inputs

packet - The RexxMsg to delete.

Result

void

Copyright © 1995-2018, Het AROS Development Team. Alle rechten voorbehouden.
Amiga® is een merknaam van Amiga Inc. Alle andere merknamen behoren tot hun respectievelijke eigenaren.